آموزش سازدهنیسازدهنی

محل قرار گیری نت ها بر روی سازدهنی

برای سازدهنی ۱۲ سوراخه که با کلید C  کوک شده است جدول زیر نشان می دهد که کدام سوراخ، کدام نت ها را شامل می شود و کدام نت با دمش و یا مکش نواخته می شود.

توجه کنید که هر سوراخ شامل دو نت است. یک نت با دمیدن در سوراخ و نت دیگر با مکش از سوراخ به صدا در می آید.

همچنین در سازدهنی دیاتونیک ۱۲ سوراخه نت ها در سه اکتاو گروه بندی می شوند.

۴ از سوراخ ۱ تا   the Low octave

۸ از سوراخ ۵ تا  the middle octave

۱۲ از سوراخ ۹ تا  the high octave

تمرکز روی اکتاو میانی

در این دوره ی آموزشی، بیشتر از نت های موجود در اکتاو میانی برای تمرین و نواختن آهنگ ها استفاده می کنیم.در بیشتر آهنگ هایی که یاد می گیریم، از نت های موجود در سوراخ های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ استفاده می کنیم.

تبادل نظر