آموزش سازدهنیسازدهنی

نام گذاری نت ها

پرده و نیم پرده

علاوه بر اسامی که برای نت ها (do, re, mi, fa, sol, la, si) وجود دارد، این نت ها با یکسری از حروف الفبای انگلیسی نیز نامگذاری شده اند. در این دوره ی آموزشی از این نامگذاری نت ها بصورت حروف الفبا، استفاده می شود. در سازدهنی شما که با کلید C کوک شده است، اسامی نت های موسیقی با حروف الفبا بصورت شکل زیر نامگذاری شده است :

 

تبادل نظر