آموزش سازدهنیسازدهنی

نواختن گام C با سازدهنی

آموزش سازدهنی

حال با یک تمرین هشت نت موجود در اکتاو میانی را بررسی می کنیم:

 

تمرین: از سوراخ ۵ شروع کرده و مطایق دستورات زیر و به ترتیب اعمال زیر را انجام دهید .( دمش۵ به معنی دمیدن هوا در سوراخ ۵ و مکش۵ به معنی بیرون کشیدن هوا از سوراخ ۵ است و غیره.)

 

 

  • دمش ۵ و سپس مکش(حرکت به سوراخ ۶)

 

  • دمش ۶ و سپس مکش(حرکت به سوراخ ۷)

 

  • دمش ۷ و سپس مکش(حرکت به سوراخ ۸)

 

  • مکش ۸ و سپس دمش

 

 

این ترتیب و توالی دمش و کشش نت ها و جابجایی در نهایت گام اصلی C را مطابق شکل زیر تولید می کند.  

تمرین بعدی، برعکس تمرین قبل خواهد بود .

 

 

دمش ۸ و سپس کشش ۸   (حرکت به سوراخ ۷)

 

کشش ۷ و سپس دمش ۷   (حرکت به سوراخ ۶)

 

کشش ۶ و سپس دمش ۶   (حرکت به سوراخ ۵)

 

کشش ۵ و سپس دمش ۵

 

تمرینات فوق را تا آنجا ادامه دهید که بتوانید براحتی آن را اجرا کنید. در ضمن تمرین را تا آنجا ادامه دهید که بدون نگاه کردن به صفحه، بتوانید آن را اجرا کنید. همچنین سعی کنید تمرین را تا آنجا ادامه دهید که بتوانید بدون فکر کردن به محل و شماره ی سوراخ ها، تمرین را انجام دهید.

 

 

 

بسیاری از افراد به دلیل اینکه در ابتدا با افزایش متوالی گام ها به ترتیب منظمی میرسند، یعنی ابتدا دمیدن هوا و سپس مکیدن هوا از سوراخ های  ۵ و ۶ و ۷ ،اما در سوراخ ۸ این عمل برعکس می شود، یعنی ابتدا مکش هوا و سپس دمیدن هوا در سوراخ ۸ ،چار سردرگمی می شوند.

 

حال این سوال مطرح می شود که چرا ترتیب دمیدن هوا و مکش هوا در تمام سوراخ ها تکرار نمی شود؟

این نوع کوک کردن، در هنگام حرکت از یک اکتاو به اکتاو دیگر سه مزیت اصلی و بارز به همراه خواهد داشت. این مزایای اصلی را در ادامه می بینید.

 

 

 

 

 

مزیت اول.

اولین مزیت این نوع کوک کردن در سازدهنی ۱۲ سوراخه این است که نوازنده ی سازدهنی می تواند از یک الگوی یکسان برای دمیدن و مکش هوا، در هر سه اکتاو استفاده کند.

به عبارت دیگر الگوی زیر،

 

دمیدن، مکش، حرکت به سوراخ بعدی   دمیدن، مکش، حرکت به سوراخ بعدی   دمیدن، مکش، حرکت به سوراخ بعدی  مکش، دمیدن

نتایج یکسانی را در هر سه اکتاو فراهم می کند.

(این مورد برای سازدهنی ۱۰ سوراخه صحیح نیست.)

 

مزیت دوم.

مزیت دوم این است که نت های دمیدنی و مکشی در هر سه اکتاو به صورت یک جفت هستند. به عبارت دیگر،

نت های C و D همواره در سوراخی یکسان با هم هستند.

نت های E و F همواره در سوراخی یکسان با هم هستند.

نت های G و A همواره در سوراخی یکسان با هم هستند.

نت های B و C همواره در سوراخی یکسان با هم هستند.

 

(این مورد برای سازدهنی ۱۰ سوراخه صحیح نیست.)  مزیت سوم.

مزیت سوم این است که در هر اکتاو،

 

نت های C,E,G,C همواره به صورت نت های دمیدنی هستند.

نت های B,A,F,D همواره به صورت نت های مکشی هستند.

 

(این مورد برای سازدهنی ۱۰ سوراخه صحیح نیست.)

 

 

 

موارد مهمی که همواره  باید به یاد داشته باشید

 

این سه مزیت بسیار مهم بوده و نوازنده ی تازه کار باید این موارد را به خاطر بسپارد. این نکات را مرور کرده و سعی کنید پس از مرور، آن ها را به خاطر بیاورید و یادداشت کنید .

تبادل نظر