آموزش گیتارگیتار

۵ گام ضروری در گیتار

گام ماژور

گام ماژور یک گام هفت نتی است و شما به عنوان یک نوازنده ی گیتار باید با آن آشنا باشید زیرا پایه و اساس تئوری موسیقی در موسیقی غرب است. شما می توانید در کلیدهای مختلف و با هر نت ریشه ای این گام را بسازید.

ساختار این گام به صورت زیر است :

در گام ماژور بین نت سوم /چهارم و هفتم/هشتم نیم پرده و بین باقی نت ها یک پرده فاصله است.

یعنی داریم :

فاصله ها در گام ماژور

H یعنی half step یا نیم پرده. W یعنی whole step یا یک پرده.

نت شماره ی یک نت ریشه است و اسم گام را با آن مشخص می کنند

حال گام ماژور را با نت ریشه A می سازیم

گام ماژور با نت ریشه A

در تصویر زیر رایج ترین الگوی این گام را مشاهده می کنید.

الگوی گام a ماژور

گام A ماژور

 

 

گام ماژور پنتاتونیک

گام ماژور پنتاتونیک بسیار شبیه به گام ماژور است با این تفاوت که در آن  نت های ۴ و ۷ از گام ماژور حذف می شود.

به عنوان مثال قصد داریم گام A ماژور پنتاتونیک را بسازیم.

گام A ماژور را در نظر می گیریم.

A-B-C#-D-E-F#-G#-A

با حذف نت چهارم و هفتم گام A ماژور پنتاتونیک بدست می آید یعنی :

A-B-C#-E-F#-A

حالا ما یک گام پنج نتی داریم. رایج ترین الگوی این گام را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گام A ماژور پنتاتونیک

گام A ماژور پنتاتونیک

برای تمرین این ۵ گام به مطلب زیر مراجعه و اطلاعات بیشتری در مورد تمرین گام بدست آورید.

گام مینور طبیعی

سومین گامی که معرفی خواهیم کرد گام مینور طبیعی است. در اینجا گام مینور را براساس گام ماژور می سازیم. در اینجا نت سه، شش و هفت گام ماژور را نیم پرده عقب می بریم تا گام مینور حاصل شود.

می خواهیم گام مینور را با نت ریشه A بسازیم.

گام A ماژور را در نظر می گیریم

A-B-C#-D-E-F#-G#-A

نت سه را نیم پرده عقب می بریم : #C به C

نت شش را نیم پرده عقب می بریم : #F به F

نت هفت را نیم پرده عقب می بریم : #G به G

پس گام مینور به صورت زیر خواهد بود :

A-B-C-D-E-F-G-A

رایج ترین الگوی این گام به صورت زیر خواهد بود.

گام مینور طبیعی با نت ریشه A

گام A مینور

گام مینور پنتاتونیک

گام مینور پنتاتونیک بسیار شبیه به گام مینور است با این تفاوت که در آن  نت های ۲ و ۶ از گام مینور حذف می شود.

به عنوان مثال قصد داریم گام A مینور پنتاتونیک را بسازیم.

گام A مینور را در نظر می گیریم.

A-B-C-D-E-F-G-A

با حذف نت ۲ و ۶ گام A مینور پنتاتونیک بدست می آید.

A-C-D-E-G-A

رایج ترین الگوی این گام را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گام a مینور پنتاتونیک الگوی رایج

گام A مینور پنتاتونیک

گام بلوز

آخرین گامی که معرفی خواهیم کرد گام بلوز است. اگر با گام مینور پنتاتونیک آشنا شده باشید این گام واقعا ساده خواهد بود. تنها کافی است یک نت به این گام اضافه کنید یعنی نت پنجم را نیم پرده بمل کنید.

گام A مینور را در نظر بگیرید. شماره نت ها جلوی هر نت آورده شده است

(۱)A (1)-B (2)-C (3)-D(4)-E(5)-F(6)-G(7)-A

با حذف نت شش و دو گام A مینور پنتاتونیک بدست می آید.

(۱)A (1)-C (3)-D(4)-E(5)-G(7)-A

حالا نت پنجم را نیم پرده عقب می بریم و به گام پنتاتونیک اضافه می کنیم.

یعنی E به Eb

پس گام بلوز به ضورت زیر خواهد بود :

A-C-D-Eb-E-G-A

رایج ترین الگوی این گام را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

گام a بلوز

تبادل نظر