آموزش سازدهنیسازدهنی

SOLO-TUNING چیست

آموزش سازدهنی

در این دوره آموزشی از یک سازدهنی دیاتونیک ۱۲ سوراخه که برای گام C تنظیم شده (SOLO-TUNED )، استفاده می شود. عبارت “SOLO-TUNED” در واقع  به نوعی از آرایش و نظم  نت ها در ساز دهنی  اشاره می کند که در آن استفاده از تکنیک تک نت را در هنگام نوازندگی راحت تر می کند.

(روش رایج تر در میزان سازی نت ها، یا همان کوک کردن، که در بیشتر سازدهنی های ۱۰ سوراخه استفاده می شود، Richter Tuning نامیده می شود. این روش در حدود یک قرن پیش برای نواختن موسیقی فولک آن دوره، طراحی شده بود. امروزه نیز این روش میزان سازی توسط بسیاری از نوازندگان موسیقی کانتری، بلوزو فولک مورد استفاده قرار می گیرد.)

تبادل نظر