پرده و نیم پرده

پرده و نیم پرده

پرده و نیم پرده (Whole tone & Half tone) پرده واحد اندازه گیری فواصل فیزیکی در موسیقی است. همانطور که در زندگی روزمره برای اندازه گیری مس

ادامه مطلب
خط اتحاد و اتصال

خط اتحاد و اتصال

خط اتحاد (Tie Line) خط اتحاد خطی منحی است که 2 نت هم نام و هم فرکانس را به هم متصل می کند ،هرگاه 2 نت با خط اتحاد به یکدیگر متصل شوند فقط نت او

ادامه مطلب
کلیدهای نت

کلیدها

کلید (Clef): کلید یک سمبل موسیقایی می باشد که میزان زیر یا بم  بودن نت ها و اسم  خطوط حامل را مشخص می کند. در کل سه نوع کلید در موسیقی داریم: 1- ک

ادامه مطلب
خطوط حامل

خطوط حامل

خطوط حامل (Staff): قبل از هر گونه توضیحی درباره خطوط حامل بهتر است با الفبای موسیقی آشنا شویم. حروف الفبای موسیقی کلا از هفت حرف تشکیل شده است که در

ادامه مطلب
نت های نقطه دار

نتهای نقطه دار

نت ها و سکوت های نقطه دار (ِDotted Notes and Rests) هر گاه سمت راست نت یا سکوتی یک نقطه قرار بگیرد  نصف ارزش زمانی همان نت یا سکوت به آن اضافه

ادامه مطلب

نت ها و سکوت ها

نت ها: بررسی نت ها و سکوت ها، نت ها در حقیقت اشکالی هستند برای اندازه گیری زمان کشش اصوات. برای انجام این منظور این شکل نت هاست که میزان کشش هر صدا ر

ادامه مطلب