آموزش نت های پیانو

نت: الفباي موسيقي را نت مي نامند.كه عبارتند از: دو ر مي فا سل لا سي si la sol fa mi re do اصل يك موسيقي:نت ها از چپ به راست صدايشان زير تر و از

ادامه مطلب